Ewangelicki Dom Opieki "EMAUS" w Dzięgielowie

Witamy na stronie Ewangelickiego Domu Opieki "Emaus"  w Dzięgielowie
Ewangelicki Dom Opieki "Emaus" w Dzięgielowie jest instytucją opiekuńczą skierowaną dla osób
w podeszłym wieku pragnących spędzić jesień swojego życia w godnych i komfortowych warunkach
uzyskując fachową pomoc w zaspakajaniu swoich potrzeb. Nasz Dom Opieki ma niemal wiekową tradycję.
Korzeniami zanurzony w pracę charytatywną prowadzoną wśród potrzebujących Śląska Cieszyńskiego przez
Ks. Karola Kulisza. Kontynuując jego działalność, w naszej pracy kładziemy nacisk nie tylko
na zaspakajanie fizycznych, ale i  duchowych potrzeb naszych pensjonariuszy bez względu na wyznanie.
Misja działania
EDO „Emaus”:

Zapewnienie jak najlepszej
opieki i wsparcia mieszkańcom Domu poprzez zaspokojenie
ich indywidualnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturowych
i religijnych, zgodnie
z zasadami personalizmu
oraz miłości
chrześcijańskiej.
Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” to dwa wolnostojące budynki, położone w pięknej okolicy, prowadzone są
przez Diakonat  Żeński "Eben-Ezer".  Nasz Dom działa na podstawie umowy z Państwem, podlega
nadzorowi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  co gwarantuje wyższą  jakość świadczonych usług.