Ewangelicki Dom Opieki "EMAUS" w Dzięgielowie
Zapewniamy i oferujemy:
PORANNA MODLITWA RECEPTĄ NA DOBRY DZIEŃ
Mieszkańcy spotykają się codziennie rano na modlitwie w kaplicy, aby podziękować Bogu za przespaną noc i prosić o dobry dzień. Modlitwy prowadzą Siostry Diakonise oraz zaproszeni goście.  
W niedzielę odbywają się nabożeństwa ewangelickie, a w trzeci piątek miesiąca mszę święte.

TERAPIA ZAJĘCIOWA
Mieszkańcy uczestniczą w różnych formach terapii zajęciowej tj. ergoterapia, biblioterapia, muzykoterapia. Zorganizowane zajęcia mają na celu rozbudzanie aktywności oraz wiary w siebie i swoje możliwości.

RUCH TO ZDROWIE
Kółka małe, kółka duże, rączki z przodu, rączki w górze.
Rączka w prawo, rączka w lewo. Piłka w górę, piłka w dół.
Tak się rusza cały Dom!